Do you have separate catalogs for credit and noncredit? Yes
Who do you send your semester catalogs to?

Please check all that apply
All college alumni
Do you purchase mailings lists when mailing your semester catalogs? Yes
Do you have a publications or marketing  department that creates printed material for you? Yes
How many catalogs do you mail out per semester? 23
What marketing do you do beyond catalog mailings? For example, ads on the side of a bus.
Ngành kinh doanh dịch vụ doanh nghiệp là thuật ngữ dùng để mô tả việc kinh doanh mà trực tiếp hoặc không trực tiếp tạo ra sản phẩm. Dịch vụ doanh nghiệp là 1 người/ 1 đơn vụ trực tiếp án dịch vụ cho những doanh nghiệp khác. Có khá nhiều loại hình dịch vụ cần thiết cho các doanh nghiệp như: Dịch vụ thành lập / tạm ngưng / giải thể công ty, Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, Dịch vụ kế toán - kiểm toán thuế TNCN / TNDN, Đăng ký / bảo hộ thương hiệu, Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, Giấy phép nhà thầu, Tư vấn đầu tư, Giấy phép ICP, Tư vấn hợp đồng, Giấy phép lao động, Công bố lưu hành, Thành lập công ty nước ngoài, Giấy phép mạng xã hội, Giải quyết tranh chấp lao động, Đăng ký bản quyền tác giả, Thay đổi / bổ sung giấy phép kinh doanh, Mua bán / sáp nhập công ty, Dịch vụ hóa đơn điện tử , Dịch vụ chữ ký số, In hóa đơn và dịch vụ kiểm toán. Vậy doanh nghiệp có thể tìm nhà cung cấp dịch vụ hoặc khách hàng của mình cho tất cả các ngành kể trên ở đâu? Truy cập SEBUSO để trải nghiệm giải pháp kết nối số 1 cho người bán & người mua nhé! Liên hệ : 1900 966 933 ; 14 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TpHCM, Việt Nam. Chi tiết tại: https://sebuso.com/dich-vu-doanh-nghiep-1819/
Do you advertise in newspapers? If yes how often?
Ngành kinh doanh dịch vụ doanh nghiệp là thuật ngữ dùng để mô tả việc kinh doanh mà trực tiếp hoặc không trực tiếp tạo ra sản phẩm. Dịch vụ doanh nghiệp là 1 người/ 1 đơn vụ trực tiếp án dịch vụ cho những doanh nghiệp khác. Có khá nhiều loại hình dịch vụ cần thiết cho các doanh nghiệp như: Dịch vụ thành lập / tạm ngưng / giải thể công ty, Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, Dịch vụ kế toán - kiểm toán thuế TNCN / TNDN, Đăng ký / bảo hộ thương hiệu, Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, Giấy phép nhà thầu, Tư vấn đầu tư, Giấy phép ICP, Tư vấn hợp đồng, Giấy phép lao động, Công bố lưu hành, Thành lập công ty nước ngoài, Giấy phép mạng xã hội, Giải quyết tranh chấp lao động, Đăng ký bản quyền tác giả, Thay đổi / bổ sung giấy phép kinh doanh, Mua bán / sáp nhập công ty, Dịch vụ hóa đơn điện tử , Dịch vụ chữ ký số, In hóa đơn và dịch vụ kiểm toán. Vậy doanh nghiệp có thể tìm nhà cung cấp dịch vụ hoặc khách hàng của mình cho tất cả các ngành kể trên ở đâu? Truy cập SEBUSO để trải nghiệm giải pháp kết nối số 1 cho người bán & người mua nhé! Liên hệ : 1900 966 933 ; 14 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TpHCM, Việt Nam. Chi tiết tại: https://sebuso.com/dich-vu-doanh-nghiep-1819/
How many noncredit, open enrollment registrations do you have annually? Please do not include corporate training courses? 23
What type of marketing would you like to do that you are not doing now?
Ngành kinh doanh dịch vụ doanh nghiệp là thuật ngữ dùng để mô tả việc kinh doanh mà trực tiếp hoặc không trực tiếp tạo ra sản phẩm. Dịch vụ doanh nghiệp là 1 người/ 1 đơn vụ trực tiếp án dịch vụ cho những doanh nghiệp khác. Có khá nhiều loại hình dịch vụ cần thiết cho các doanh nghiệp như: Dịch vụ thành lập / tạm ngưng / giải thể công ty, Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, Dịch vụ kế toán - kiểm toán thuế TNCN / TNDN, Đăng ký / bảo hộ thương hiệu, Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, Giấy phép nhà thầu, Tư vấn đầu tư, Giấy phép ICP, Tư vấn hợp đồng, Giấy phép lao động, Công bố lưu hành, Thành lập công ty nước ngoài, Giấy phép mạng xã hội, Giải quyết tranh chấp lao động, Đăng ký bản quyền tác giả, Thay đổi / bổ sung giấy phép kinh doanh, Mua bán / sáp nhập công ty, Dịch vụ hóa đơn điện tử , Dịch vụ chữ ký số, In hóa đơn và dịch vụ kiểm toán. Vậy doanh nghiệp có thể tìm nhà cung cấp dịch vụ hoặc khách hàng của mình cho tất cả các ngành kể trên ở đâu? Truy cập SEBUSO để trải nghiệm giải pháp kết nối số 1 cho người bán & người mua nhé! Liên hệ : 1900 966 933 ; 14 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TpHCM, Việt Nam. Chi tiết tại: https://sebuso.com/dich-vu-doanh-nghiep-1819/
What is your annual marketing budget? 23
What type of marketing provides you with the greatest number of enrollments or return on investment?
Ngành kinh doanh dịch vụ doanh nghiệp là thuật ngữ dùng để mô tả việc kinh doanh mà trực tiếp hoặc không trực tiếp tạo ra sản phẩm. Dịch vụ doanh nghiệp là 1 người/ 1 đơn vụ trực tiếp án dịch vụ cho những doanh nghiệp khác. Có khá nhiều loại hình dịch vụ cần thiết cho các doanh nghiệp như: Dịch vụ thành lập / tạm ngưng / giải thể công ty, Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, Dịch vụ kế toán - kiểm toán thuế TNCN / TNDN, Đăng ký / bảo hộ thương hiệu, Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, Giấy phép nhà thầu, Tư vấn đầu tư, Giấy phép ICP, Tư vấn hợp đồng, Giấy phép lao động, Công bố lưu hành, Thành lập công ty nước ngoài, Giấy phép mạng xã hội, Giải quyết tranh chấp lao động, Đăng ký bản quyền tác giả, Thay đổi / bổ sung giấy phép kinh doanh, Mua bán / sáp nhập công ty, Dịch vụ hóa đơn điện tử , Dịch vụ chữ ký số, In hóa đơn và dịch vụ kiểm toán. Vậy doanh nghiệp có thể tìm nhà cung cấp dịch vụ hoặc khách hàng của mình cho tất cả các ngành kể trên ở đâu? Truy cập SEBUSO để trải nghiệm giải pháp kết nối số 1 cho người bán & người mua nhé! Liên hệ : 1900 966 933 ; 14 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TpHCM, Việt Nam. Chi tiết tại: https://sebuso.com/dich-vu-doanh-nghiep-1819/
Do you have an email newsletter? Yes
Do you manage your own website content? No
Do you have a particular institution either in state or out of state that you benchmark for marketing or web ideas?
Ngành kinh doanh dịch vụ doanh nghiệp là thuật ngữ dùng để mô tả việc kinh doanh mà trực tiếp hoặc không trực tiếp tạo ra sản phẩm. Dịch vụ doanh nghiệp là 1 người/ 1 đơn vụ trực tiếp án dịch vụ cho những doanh nghiệp khác. Có khá nhiều loại hình dịch vụ cần thiết cho các doanh nghiệp như: Dịch vụ thành lập / tạm ngưng / giải thể công ty, Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, Dịch vụ kế toán - kiểm toán thuế TNCN / TNDN, Đăng ký / bảo hộ thương hiệu, Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, Giấy phép nhà thầu, Tư vấn đầu tư, Giấy phép ICP, Tư vấn hợp đồng, Giấy phép lao động, Công bố lưu hành, Thành lập công ty nước ngoài, Giấy phép mạng xã hội, Giải quyết tranh chấp lao động, Đăng ký bản quyền tác giả, Thay đổi / bổ sung giấy phép kinh doanh, Mua bán / sáp nhập công ty, Dịch vụ hóa đơn điện tử , Dịch vụ chữ ký số, In hóa đơn và dịch vụ kiểm toán. Vậy doanh nghiệp có thể tìm nhà cung cấp dịch vụ hoặc khách hàng của mình cho tất cả các ngành kể trên ở đâu? Truy cập SEBUSO để trải nghiệm giải pháp kết nối số 1 cho người bán & người mua nhé! Liên hệ : 1900 966 933 ; 14 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TpHCM, Việt Nam. Chi tiết tại: https://sebuso.com/dich-vu-doanh-nghiep-1819/
Thank you for taking our survey. We will share the results with all of the participants. Please click Save and close at the top of the page. 2